We doen het goed of we doen het niet. Kwaliteit is de leidraad waarlangs Van den Nieuwendijk opereert. We opereren als hoofdaannemer en hebben vrijwel alle disciplines in huis. Dit varieert van metselen, timmeren, steigerbouwen.

Gevolg van deze aanpak is een nauwgezette kostenbeheersing waardoor binnen de gestelde budgetten wordt geopereerd. Door de grote know-how en ervaring van het personeel worden tijdens het bouwproces, daar waar mogelijk, kostenbesparingen gerealiseerd zonder hierbij voorbij te gaan aan kwaliteitseisen.

Deze gedegen werkwijze heeft in de loop der jaren geresulteerd in een zeer stabiele orderportefeuille. Alhoewel wij een groot aantal disciplines in eigen huis hebben, blijven er specifieke werkzaamheden waarvoor een beroep wordt gedaan op externe partners. Zo onderhouden we uitstekende contacten met architecten, constructeurs, installateurs, schildersbedrijven en andere onderaannemers.

Deze samenwerking is gestoeld op dezelfde uitgangspunten waarbij kwaliteit, garanties en projectbeheersing centraal staan. Bijkomend voordeel van deze partners in ‘business’ is dat Van den Nieuwendijk flexibel op vragen uit de markt kan reageren. U vindt ons op grootschalige projecten maar ook op ‘invullocaties’; kleine opdrachten waarbij een beroep wordt gedaan op creativiteit en vakmanschap. In beide gevallen geldt: de wensen van de individuele koper staan centraal in ons handelen.

                  

                                                                                                          brouwerseiland           

                                                                                Bouwen aan een gezonde toekomst voor de regio!

                                                                                                        www.brouwerseiland.info

 

Brouwerseiland: Bouwen aan een gezonde toekomst voor de regio!

Brouwerseiland is een economische boost voor de regio en werkgelegenheid voor de omliggende bedrijven.
Nu, tijdens de bouw, maar ook daarna! Ook voor Aannemingsbedrijf Van den Nieuwendijk.

Wij zijn er trots op, om als regionale bouwer betrokken te zijn, als één van de hoofdaannemers van dit schitterende project.

Dit luxe resort wordt gebouwd op de locatie van een voormalige werkhaven, op nieuw aan te leggen natuur, bestaande uit 13 duinlandschaprijke eilanden, met daarbij behorend groen en vegetatie.

Het project ademt luxe in al zijn eenvoud, kwaliteit en duurzaamheid uit, waar een ieder kan genieten van de rust en vrijheid om zich heen.

Word ook ambassadeur en draag het uit!

Meer weten over Brouwerseiland? Ga naar http://brouwerseiland